menu
Word Lid
Eerste gemeenteraad in Deinze
Gisterenavond beleefde onze fractie haar vuurdoop tijdens de eerste gemeenteraad van deze legislatuur, de installatievergadering van 2 januari niet meegerekend. Een paar algemene vaststellingen van onze fractie:
• De debatten verliepen heel hoffelijk. Dat was in Nevele in het verleden niet altijd het geval, en ik druk mij nog voorzichtig uit. Het is inderdaad een goed idee om niet de burgemeester de gemeenteraad te laten voorzitten, maar om iemand anders aan te duiden. Of dit iemand van de meerderheid hoeft te zijn, laat ik hier in het midden. Hoe dan ook, Sofie Dhondt (Open Deinze) heeft dat zeer goed gedaan. Als het goed is zeggen we het ook.
• De N-VA heeft duidelijk afspraken gemaakt met de sp.a en Groen Rood om het Vlaams Belang buitenspel te zetten en alle afgeleide mandaten, die bestemd zijn voor de oppositie, onder henzelf te verdelen. De N-VA werkt dus liever samen met de linkse partijen dan met ons. Ze doen maar. Wij nemen daar uiteraard nota van en na gisteren moeten ze van ons ook geen onvoorwaardelijke steun meer verwachten voor hun initiatieven. Het feit dat de N-VA en de sp.a al eerder schaamteloos ons zitje in het BCSD hadden ingepikt en onder elkaar verdeeld hadden, bleek dus helemaal geen eenmalig feit of incident te zijn.
• De stemmingen nemen heel veel tijd in beslag. Misschien toch eens nadenken over een elektronisch stemsysteem, net als in Gent en in de Oost-Vlaamse provincieraad.
• Bepaalde oppositiepartijen (de N-VA, maar vooral Groen Rood) leggen op heel veel slakken zout. Het is inderdaad de taak van de oppositie om oppositie te voeren. Maar ik vraag mij toch af of het daarom nodig is om op elk punt tussen te komen en een niet te tellen aantal amendementen in te dienen. Het amendement als initiatiefrecht verliest hierdoor aan kracht. Teveel is teveel. Ortwin en ik komen ook regelmatig tussen, maar enkel om tussen te komen.
• Er waren heel wat toeschouwers aanwezig. Hopelijk zal dat ook in de toekomst het geval zijn. Misschien kan er toch gezorgd worden voor een tafel voor de pers. Dat is heel wat gemakkelijker om notities te maken.
• Ik heb ook mijn eerste initiatieven ingediend: onder de foto van Ortwin vind je de links naar mijn 3 mondelinge vragen en 1 schriftelijke vraag. Ik voeg meteen ook mijn eerste grote tussenkomst toe m.b.t. het 1-jarig Meerjarenplan 2019.
Olaf Evrard, gemeenteraadslid 

Hieronder een foto van de eedaflegging van Ortwin Depoortere, fractieleider.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF